Läs nedan om ni vill vara med och hjälpa klubben att överleva denna pandemi.

 

Hej.

Som ni alla vet så hade Faxepoker redan innan Covid-19 drabbade oss en ekonomi som var ansträngd men under kontroll.

I samband med att vi ställde in allt spel (19 november) så blev den ekonomiska situationen utom kontroll och vi har i förebyggande syfte sagt upp lokalen.

Klubben har idag kapital så vi klarar hyran, 2900kr/månad, under uppsägningstiden (fram till sista februari).

 

Nu ber vi er som vill ha en levande pokerklubb kvar om hjälp med att betala hyran under den tid vi inte kan anordna något spel, får vi tillräckligt stort gehör för denna uppmaning så kan vi ta tillbaka uppsägningen.

Ni som vill vara med och bevara Faxepoker kan meddela mig på telefonnummer 070-202 89 27 eller Fredrik på telefonnummer 070-633 76 72, svara med hur mycket ni vill vara med och bidra med, meddela även om det är ett engångsbidrag eller om ni kan bidra med detta varje månad.

Betala inget nu utan vänta tills vi sammanställt alla svar och fått oss en uppfattning om det finns tillräckligt stort intresse för att få klubben att överleva, det är ingen mening att vi får bidrag om det ändå inte hjälper klubbens överlevnad.

Efter att vi fått in era svar så kan vi ta ett beslut om vi tror på en framtid för klubben, för att detta ska vara möjligt så skulle vi uppskatta era svar innan utgången av december.

Vi vet i dagsläget inte när vi kan börja spela igen men jag hoppas att vi gemensamt kan få klubben att överleva till dess att denna pandemi är över.

//Karl-Erik för Faxepokers räkning.