Faxe Pokerklubb Söderhamn

Kallelse till årsmöte:

Enligt stadgarna så ska kallelsen vara ute minst 3 veckor innan årsmötet, detta i kombination med mitt arbete på annan ort har gjort att det varit svårt att hitta en tid som stämmer men nu har styrelsen hittat ett datum som fungerar och vi kallar härmed till årsmöte som kommer att hållas på torsdag den 26:e januari kl.18.00.

Meddelar även att vi har sagt upp klubblokalen och sista dagen för oss där är 31a mars. I samband med årsmötet kommer vi att starta en ny liga, hur lång den blir och hur den kommer att spelas bestäms delvis på årsmötet.

//Faxepoker